Thiếu hiệp, ngươi có sẵn sàng để bước chân vào thế giới Võ Lâm đầy ma mị?
Nhập ma để rửa sạch mọi hận thù?
Hẹn ước càng sớm với Cửu Kiếm Chi Vương, quà càng nhiều !!!
Tham gia ngay Cửu Kiếm Chi Vương nhé? 

 21 - 25.05.2021

26.05.2021

27.05.2021